Kinder en Gezinscoaching

De kinderen van deze tijd vragen om een andere aanpak dan de aanpak die je meestal zelf hebt gehad. Je eigen kinderen vormen vaak een prachtige spiegel voor dit proces, maar ook zij hebben hun bagage en levensinvulling. In de opvoeding hebben we te maken met deze processen die het samenspel tussen ouders en kind beïnvloeden. Je hebt je innerlijke wijsheid als ouder, maar je hebt ook je eigen bagage vanuit jouw levenspad en eigen opvoeding. Het is niet altijd even gemakkelijk als ouders om daar zelf een weg in te vinden. Daarom is het soms goed als een oudercoach mee kijkt in het proces en ondersteuning biedt.

Tijdens de ouderbegeleiding kijken we specifiek naar knelpunten en/of verbeterpunten in de relatie ouder – kind. Hoe beter jij je kind en jezelf begrijpt, hoe meer je kunt genieten van de ouder-kind relatie.

Ondersteunen, activeren en begeleiden binnen de thuissituatie zijn uitgangspunten van de ouderbegeleiding. Tijdens deze sessies maak ik gebruik van familie en systeem opstelling, je tijdlijn van je Leven, ontspanningen en NLP technieken.

Het is mogelijk om een vrijblijvend kennismakingsgesprek aan te vragen. Je kunt natuurlijk ook je hulpvragen mailen.

Kind en Gezinscoaching