Privacyverklaring

Privacy is belangrijk en ik neem jouw privacy serieus en ga er erg zorgvuldig mee om. In de deze privacyverklaring maak ik duidelijk wat voor persoonlijke gegevens ik over je verwerk, waarom ik dat doe, waar het vandaan komt, wie erbij betrokken is en welke rechten je hebt.

Omdat ik zowel in persoon met mensen werk (coaching sessies, workshops, cursussen en trainingen) als op de digitale weg actief ben, heb ik dit opgesplitst in de delen: Jouw privacy bij sessies én Jouw digitale privacy. Je hebt uiteraard altijd de mogelijkheid om al jouw, bij mij bekende persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Stuur mij een mail naar info@kiluma.nl met je verzoek.

Voor mensen met PGB het noodzakelijk dat ik een cliëntdossier aanleg. Dit dossier bevat het klantplan en de zorgovereenkomst. Een verslag van de uitgevoerde sessies en mogelijke vervolgsessies. Voor mensen die een traject volgen is er een cliëntdossier met naam, adres, woonplaats en telefoonnummer (voor op de factuur) een verslag van de uitgevoerde sessies en mogelijke vervolgsessies. Ik informeer de cliënten mondeling over het cliëntdossier tijdens de intake. Op mijn website staat informatie over mijn werkwijze, de privacyverklaring, de algemene voorwaarden en de verplichtingen als gevolg van de AVG.

Ik waarborg jouw privacy, dit betekent onder meer dat ik zorgvuldig om ga met jouw persoonlijke gegevens, en niet verstrek aan anderen er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens. Ik heb als enige toegang tot de gegevens in het cliëntdossier. Voor mij als coach/therapeut geldt op grond van de beroepscode een geheimhoudingsplicht die ik streng waarborg. Ik werk met een digitaal cliëntdossier. Dit alles is beveiligd. Ik maak regelmatig een back-up van mijn cliëntbestanden. Doordat ik regelmatig de laatste versie update van mijn software installeer, zorg ik er voor dat mijn software optimaal beveiligd is.

De gegevens uit het dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.
  • Geanonimiseerd gebruik tijdens intervisie en supervisie.
  • Persoonsgegevens voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen. Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet jouw toestemming vragen. Deze gegevens in het cliëntendossier blijven 7 jaar bewaard.

Maillijst via Outlook expres
De maillijst geef of verkoop ik niet aan derden. Ik vraag je naam en je mailadres of jij stuurt mij zelf een mail. De maillijst gebruik ik voor de nieuwsbrief met blogs of vlogs, praktijkvoorbeelden, eigen ervaringen en uitnodigingen voor evenementen. Je kunt op de maillijst terecht komen via mijn website, je vult je gegevens in en je bevestigt dit. Wanneer je een sessie of een event bij mij volgt, voeg ik je, na mondelinge toestemming, toe aan de maillijst. In iedere nieuwsbrief staat in de footer een mogelijkheid om je uit te schrijven of je gegevens aan te passen.

Communicatie via de digitale snelweg Je kunt met mij communiceren op verschillende wijzen: via de website, mail, sms, WhatsApp, Facebook en Facebook Messenger en andere sociale media. Ik verwerk deze gegevens slechts voor de communicatie met jou, om je te informeren over diensten en producten, diensten te kunnen leveren, je mogelijke inschrijving te verwerken en/of het maken van een factuur.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle door Marianne van de Weijer geleverde diensten en producten. Marianne van de Weijer is gevestigd aan de Vossenbergsesteeg 11, 5482 WE Schijndel