Persoonlijke Life en Transformatie consulten

Naarmate we meer ervaringen in het leven op doen nemen conditioneringen en aangeleerd gedrag toe. Opvoeding, achtergrond, je DNA, life-events en omgeving bepalen voor een groot deel je gedachten en gedrag. Het risico in deze snelle jaren met grote verantwoordelijkheden en veranderingen, is dat je steeds verder afraakt van de echte Jij, die diep in je verborgen zit. Vastlopen in de dagelijkse gang van het leven, conflicten in relaties, werk en gezin zijn vaak het gevolg. Het levert vragen op als “wat is mijn doel in dit leven”.

Steeds vaker durven we deze, en andere levensvragen hardop te stellen. Niet alleen vanuit onze fysieke, emotionele of mentale beperkingen, maar vanuit het verlangen om ons zelf, onze afkomst, ons bewuste Zijn te ontdekken en de Ware Ik te leven.

Life en transformatie coaching heeft tot doel om antwoorden en inzichten op jouw levensvragen te vinden, te herkennen en te transformeren. Door op een diepere laag van je bewustzijn te werken, creëer je een gezondere emotionele lifestyle.

Het transformatie-traject: De aanpak van Marianne

Het is noodzakelijk dat in een eerste gesprek jouw vragen en doelstellingen helder worden. Grote thema’s vertalen we gezamenlijk naar concrete situaties en gebeurtenissen. Dit leidt tot een transformatie-traject, waarin we in 4 sessies van 2 uur gaan werken aan jouw vragen. De sessies vinden in vier opeenvolgende weken plaats, zodat we ook echt resultaat kunnen bereiken. In mijn aanpak maak ik gebruik van diverse technieken, NLP, familie en systeem opstelling, hypnotherapie, regressietherapie, geweldloze communicatie en de grote ervaring als Transformatie, Bull-Shit coach. Compassie vol confronteren draagt bij aan de verdieping op jouw levenspad.

Individuele coach consulten, zowel in de huiselijke praktijk of via Skype zijn mogelijk. Alle thema’s waar je graag met Marianne over wilt sparren om beweging in de gewenste richting te krijgen.

Kortom, iedereen en alle vragen zijn welkom!

Wil je een afspraak maken of heb je een vraag? Bel naar 06- 21 28 28 43 of mail gerust naar info@kiluma.nl.